Reviewer-Board of Telangana Journal of Psychiatry


Reviewers list for December 2020 Issue

 

Vivaswan Boorla

Preethi G

Phani Prashanth

Srilaxmi Pingali

Rajasekhar Bipeta

Shireesha Srinivas Rao

Omesh E

Raghuveer Raju Busa

Nikhil R

Pavan Kulkarni

Rajesh A

Viswak Reddy

Niveditha

Srikrishna N

Shanti Mohan

Shiva Kumar

Shahgufta Rehman

Gireesh

Nishnath Vemana

N D Sanjay Kumar

Naveen Dhagudu

Jayamadhuri

Phani Kanth K

 

 

 

 

Reviewers for June 2020 Issue

 

Nikhil Ravindranath

Shiva Kumar

Nitin Kondapuram

Shireesha Srinivas Rao

Nishnath Vemana

Reshma

Rajesh A

Sindhuri Potluri

Omesh E

Jaya Krishna

Srilaxmi

Sanjay N D

Phanikanth

Vivaswan Boorla

Viswak Reddy

Bharath Kumar Reddy

Raghuveer Raju Busa

Preethi G

Shahgufta Rehmann

Niveditha

Shailaja

Minhaj Zafar

Jaya Madhuri

Reshma

Anurag Srivastava

Naresh Vadlamani