Reviewer-Board of Indian Journal of Pathology and Oncology


Reviewer Board 2019

Dr. Ranjana Hawaldar

Dr. Subhashish Das

Dr. Gururajaprasad

Dr. Iffat Jamal

Dr. Gudeli Vahini

Dr. Bhanushree CS

Dr. Sankappa

Dr. Mohammad Jaseem Hassan

Dr. Rashmi Samdani

Dr. Shivraj Nkanthikar

Dr. Aseem Rai

Dr. Chandrashekhar TN

Dr. Rahul Mannan

Dr. Renu Thambi

Dr. Aditi Das

Dr. Riddhi Jaiswal

Dr. Pretty Singh

Dr. Sharmila Dudani

Dr. Priya Thomas

Dr. Sujata Jetley

Dr. Chitra Srinivasan

Dr. Amar

Dr. Vaibhav Pandurang Mane

Dr. Nikhil Kantila lMajethia

Dr. Ratnakar Singh

Dr. Anjali

Dr. Kishor H Suryawanshi

Dr. Anand bhadkariya

Dr. Shilpa G

Dr. R Venkateswari

Dr Pradeep Kumar L

Dr. Gayatri Gogoi

Dr. Vijay Shankar S